Våpeninspektører mot Bush

President George W. Bush truer Saddam Hussein med krig, og han svarer med våpeninspektører. USA opprettholder krigspolitikken, for regimet i Bagdad skal vekk. Og det akter ikke å la FNs inspektører se hva de vil. Spillet fortsetter, skriver journalist Georg Øvsthus.