Multihandikappede mistet lærer

Fire multihandikappede barn på Kalvatræet skole har mistet en lærer på grunn av budsjettkuttene.