Staten har penger nok

Hva er galt med politikerne i denne byen?