220.000 passasjerer forsvant på Flesland

Juletrafikken kan ikke forhindre en kraftig nedgang i flytrafikken til og fra Flesland i år. Totalt blir nedgangen i flytrafikken på ca seks prosent i år.