Et selskap blir oppspist

Det Bergenske Dampskibsselskab ble slaktet og oppspist på grunn av sin tunge pengesekk. Starten på slutten for selskapet var i 1983.