Erstatning til tvangssteriliserte tatere

Det norske folk, Den norske kirke og misjon, samt Storting og regjering lider av et alvorlig samvittighetsproblem.