Opera! Opera!

Det er så mangt. Og her i landet er det meir enn mang ein annan stad. Enkelt skal det iallfall ikkje vere. Spesielt ikkje når det gjeld opera.