Anti og anti...

Den som kritiserer Ariel Sharons politikk er ikke av den grunn antisemitt. Men når Israel utløser internasjonale reaksjoner, går også antisemittene i protesttoget, skriver journalist Georg Øvsthus.