Den vanskelige oljefondsetikken

Politikerne synes det er vanskelig å utforme etiske retningslinjer for investeringene til oljefondet. Det har de rett i. Men kanskje er den direkte effekten av retningslinjene mindre viktig enn at de finnes og diskuteres, skriver journalist Trine Eilertsen.