FrP-svikt mot eldre og funksjonshemma

Framstegspartiet likar svært godt å gjere seg til talsmenn for eldre og svake i samfunnet. Desverre følgjer ikkje partiet opp i praktisk politikk.