Stillheten i Rasdalen

I vår kom NVE og Direktoratet for naturforvaltning med forslag om vern av 77 vassdrag i landet. Av elvene i Hordaland er Hesjedalsvassdraget i Vaksdal kommune med. Men på lista mangler uten tvil et navn, nemlig Rasdalselva ovenfor Bolstad i Voss kommune.