Noko til arvtakar

Valgerd Svarstad Haugland trekkjer seg som partileiar i KrF, fordi ho er ein belastning for partiet.