BT i spansk utgave

Jeg vil få lov til å gi uttrykk for hva jeg mener om den spanske utgaven av BT. Hovedinntrykket er positivt, men da må jeg understreke at jeg ikke har «originalutgaven» å sammenlikne med.