Hamburgere og krig

I en merkelig saus av en kronikk 19. november serverer Torstein Selvik resonnementer med følgende logiske utgang: Spiser du mer hamburger og kjører du mer bil enn en gjennomsnitts amerikaner, er enhver kritikk mot USA en selvmotsigelse.