Respekt for folkerøystingar

Nestleiar Erik Løkke i Europeisk Ungdom i Hordaland avviser i sitt innlegg i BT 27.10.