Sidemålsundervisning - nødvendig?

Overskriften antyder kanskje en diskusjon eller et spørsmål, men her tror jeg svaret er nokså klart, unødvendig!