Os tapte i fradelingssak

Fire kontroversielle saker der kommunestyret i Os gikk inn for å fradele boligtomter fra landbrukseiendommer, er endelig avgjort i Statens landbruksforvaltning. Det politiske flertallet i Os tapte samtlige fire saker.