- Asylmottak uegnet for barn

Statsråd Laila Dåvøy varsler en helt ny holdning til mindreårige som kommer alene til Norge. Asylmottak er ikke rette stedet for dem, mener hun.