Eldrerådet og kjøkkenreformen

Et større intervju i BT 28. mars blir innledet med en påstått uttalelse fra Eldrerådet i Bergen i forbindelse planene om endringer i strukturen for de kommunale institusjonskjøkken.