Rekordresultat for kraftlag

Sunnhordland Kraftlag er reine pengemaskinen for eigarane, og SKL-leiinga la måndag fram det beste resultatet i selskapets historie. Årsrekneskapen for år 2000 viser at driftsresultatet som for første gang passerte 200 millionar kroner, mot 174 millionar året før.