Ulv i professorklede

Medan mange intellektuelle og andre oppegåande for tida er opptekne av organisasjonen «Attac!», finn to bergensprofessorar det meir passande å gå til «attac» på sauen!