Skremsler om egenandeler

Både generalsekretæren i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (Dagbladet 2.april) og Norges Handikapforbund frykter økte egenandeler, til og med ved sykehusinnleggelse. Dette på grunnlag av en flertallsmerknad fra Sosialkomitéen.