Hvorfor ikke være tospråklige?

Vi lever i et stadig mer globalt samfunn, vi flytter på oss og blir mer internasjonale.