Utenlandske sjøfolk

Viser til BT 5. mars der skipsreder Stenersen avviser frykten for arbeidsplassene i supplyflåten.