Alternativ seilingsled - for enhver pris?

I et debattinnlegg om alternativ seilingsled til Bergen fredag 28. mars blir undertegnede beskyldt for å være både kunnskaps- og historieløs.