Skole- og barnehagebudsjettet i Bergen - åtte ganger til!

Gleden var stor blant lærere, elever og foreldre da bystyret i desember bevilget 38 mill. kroner for å bøte på de store kuttene som var foretatt i bergensskolen i løpet av høsten 2002.