No kjem straumrekningane

Lenge før jul vart det varslet rekordhøge straumprisar. Det hadde vore minimalt med nedbør, kraftmagasina vart tømde for vatn, krafteksporten til utlandet heldt fram.