Kva er krig eigentleg?

George W. Bush og Tony Blair skal bomba for fred og demokrati, seier dei. For menneskerettar.