Ap velger Herman - unngår Monica

Bergen Høyre er fortørnet over at Arbeiderpartiet og Anne-Grete Strøm-Erichsen bare vil duellere med Herman Friele, mens Høyre heller vil kjøre frem Monica Mæland.