Energisløsing skaper kraftkrise!

Dette er blitt hevdet fra flere hold de siste årene uten at landets folkevalgte har tatt dette alvorlig.