Kugalskap og billeg mat

Spreiing av kugalskap innafor store område i EU og utbrot av munn- og klauvsjuke i England og Irland, og no i Frankrike, har sett fokus på samanhengen mellom eit djupt kriseråka husdyrbruk, og politiske og marknadsstyrde krav om billegare matvarer.