Sp og det lokale selvstyret

Senterpartiet vil bringe kommunalt selvstyre og mindre detaljregulering av kommunene inn i stortingsvalgkampen.