Norge, det beste landet!

Det synes som det er egoismen som vinner fram. Er det dette vi ønsker skal prege et av verdens beste land å leve i. Hvordan har vi utviklet den velferdsstaten som vi er så stolte over?