Nei til Tønne-reformen

Gjennom tilslutning til Verdens handelsorganisasjon (WTO) sin GATSavtale om handel med tjenester vil stadig flere offentlige tjenester bli åpnet for konkurranseutsetting. Norge har allerede forpliktet seg til en kontinuerlig liberalisering av tjenestesektoren.