Vil heller ha foto og gymnastikk

Lette og populære valgfag som foto, psykologi og kroppsøving prioriteres på bekostning av tunge realfag. Her er og en vridning fra realfag til samfunnsfag.