Bygg Ringeriksbanen no!

Vi bør få utsetja eller skjera ned på store bilprosjekt, byggja Ringeriksbanen no, og gradvis auka løyvingane slik at ein kan rusta opp køyrevegen på norske jernbanar frå 1800-talsnivå til dagens krav.