Legg Victor Norman ut på anbod

No låg det til rette for Bondevik-regjeringa å gjennomføre ei positiv strukturendring av den offentlege sektor og tilpasse tenestene til ei ny tid, det hadde Stoltenberg-regjeringa sørga for. Kva er det professoren frå Bergen då gjer? Han signaliserer at opparbeidde rettar som pensjon m.m. skal svekkast.