Vil konkurrere om kortbaneruter

Flyselskapet Norwegian Air Shuttle (NAS) vil trolig by både Widerøe og Coast Air konkurranse på kortbanenettet på Vestlandet.