Fjerna fisk frå"Green Ålesund"

Rotnande fisk på sjøbotnen ved vraket av "Green Ålesund" er no fjerna. Det same er all fisk ein kunne nå til utan å gå inn i vraket.