Visuell forsøpling

Jeg må bare si meg enig i siste ukers kritikk av arealkrevende reklame både hos Gaia og McDonald's.