Sterk tro på falskt offer

Uten å ha sjekket noe som helst, og før saken var anmeldt, skrev betjenten ved Fitjar lensmannskontor i en rapport at han mener at "offeret" snakker sant.