Skillelinjer rundt grunnskolen

Jeg synest at det store engasjementet fra foreldre og foreldreutvalgene for skolen den siste tiden har vært flott og inspirerende. Uten engasjement blir ikke skolen bedre. Men er engasjementet rettet riktig vei?