Attac og frihandel

Attac er en internasjonal organisasjon som har flere hovedmål. De ønsker å «bekjempe finansmarkedenes diktatur», siden «målet er at Attac skal bli en bred bevegelse som samler kritiske og konstruktive krefter i Norge i kampen for demokratisk styring over økonomien».