Å feire 1. mai i Ålvik er ei solidaritetshandling|

Å delta i 1. mai-feiringa i Ålvik i år er ei solidaritetshandling med den industristaden i landet som for tida er mest truga av krefter den lite rår med.