BT og Aarebrots «dobbeltrolle»

«Finst det ikkje ein yrkeskodeks for forskarar?» spør Olav Kobbeltveit i sitt tilsvar til Frank Aarebrot i BT 18.04. Svaret er ja. Det finst ein forskingsetikk som er like streng og forpliktande som presseetikken.