Om diakonisser/diakonar

Las med interesse om Kari Nesse, forstanderinne på Haraldsplass, og vigsla til diakonisse sist sundag.