Bedre samhandling til pasientens beste

Sosialminister Ingjerd Schou og helseminister Dagfinn Høybråten