Bensinpris og kjøpekraft

BTs leder søndag 19.10. griper fatt i en undersøkelse som viser at bensinprisen i Norge er den laveste i Europa sett i forhold til lønnsnivået.