- Små mengder er farlig

Ekspertene vet ikke hvor små mengder metanol som kan gjøre deg blind. Hittil i år har Giftinformasjonen fått nærmere 100 henvendelser om metanol.