Vi trenger ikke slummen

Vi må unngå at Nøstet blir et Georgernes Verft, der kun de veletablerte har råd til å leie/eie. Vi trenger et område som er tilgjengelig for oss som ikke tjener 300.000 i året. En spennende og dynamisk by må kunne bebos av alle typer mennesker.